Homepage - StrengthManagement Consulting

StrengthManagement Consulting richt zich op het verbeteren van de sociale cohesie binnen organisaties om, samen met die organisaties en hun werknemers, betere resultaten te kunnen realiseren.

Met de huidige managementparadigma’s kunnen organisaties niet meer succesvol zijn, hetgeen zich steeds meer manifesteert. Recente studies geven aan dat wereldwijd gemiddeld 87% van de werknemers niet meer “volledig betrokken” is bij de organisatie waar ze voor werken, wat ten koste gaat van zowel productiviteit als levensplezier. Wat nog erger is, is dat in Europa gemiddeld 20% van de medewerkers actief niet betrokken zijn, dat betekent dat zij actief bezig zijn om niet mee te werken aan de successen van de organisatie. Dit kost de Nederlandse economie een bedrag van ca. € 24 tot € 28 miljard per jaar aan verloren arbeidsproductiviteit.

Het StrengthManagement concept is ontwikkeld om een handvat te bieden voor organisaties en bovenstaande issues (vroegtijdig) aan te pakken. Op basis van dit concept kan er véél meer productiviteit uit mensen gehaald worden (op een manier die ook voor hen prettig is), worden de problemen rondom sub-optimaal presteren opgelost en worden organisaties als bevredigende sociale gemeenschap neergezet.

Onze service bestaat uit twee hoofdtaken: het bevorderen van de resultaten van organisaties en het bevorderen van de resultaten van mensen. Dit kan bereikt worden door middel van een StrengthManagement traject of middels Leiderschap Coaching. Voor Life Coaching verwijs ik je graag naar mijn andere site: swierscoaching.com . Daar vind je mijn aanpak voor het in hun kracht zetten van mensen en dat kan ook voor ondernemers.

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →