Dienstverlening 2016-2017 - StrengthManagement Consulting

Dienstverlening 2106-2017

Onderstaand zet ik graag een aantal diensten voor je op een rij, die je aan het begin van het nieuwe “businessjaar” handreikingen kunnen bieden.

Klik op de titels om wat meer informatie te lezen.

 

 

Als één van de bovenstaande items je interesse heeft getrokken, bel me dan op het onderstaande nummer, mail me naar mijn email-adres, of laat hier en contactverzoek achter voor een vrijblijvend gesprek, ik neem contact met je op!

Hartelijke groet,

Swier Miedema, StrengthManagement Consulting

“Fluitend naar je werk en fluitend weer naar huis…”
Tel. +31 6 12525642
[email protected]
www.strengthmanagement.nl
KvK: 54675014

Coaching van individuen die (zich) belemmerd voelen/zijn in hun ontwikkeling.

Als coach met ruim 18 jaar ervaring valt het mij op dat mensen zichzelf vaak niet de mogelijkheid gunnen om tot volle wasdom te komen. De oorzaak vind ik meestal in angst/onzekerheid om stappen te nemen om een mogelijke belemmering op te heffen. Door middel van vernieuwende technieken pakken wij samen jouw belemmering aan. Ik ga daar zelfs zover in dat ik met jou een afspraak maak over het te bereiken resultaat, en dat we pas stoppen als dat resultaat is behaald. Ik maak hiervoor een vaste prijsafspraak.

Coaching van individuen die graag meer uit zichzelf halen.

Eén van de activiteiten waaraan ik zelf heel veel plezier aan beleef, is het “her-dynamiseren” van personen. Soms bekruipt je het gevoel: “Ik weet dat er meer in mij zit, maar hoe krijgt ik er dat nu uit?”. Dat is het moment dat je je moet afvragen hoe je meer kunt halen uit jouw schatkist van je talenten, je kennis, je vaardigheden en je waarden, en hoe je jezelf in je kracht plaatst. Ik heb de afgelopen jaren met succes veel mensen begeleid die op de één of andere manier dit gevoel hadden. Hier geldt: ik maak met jou een afspraak over het te bereiken resultaat en over een vaste prijs. We stoppen niet eerder dan dat het afgesproken resultaat er staat.

Het manifesteren van authenticiteit: de verbinding tussen mens en organisaties.

In navolging van en geïnspireerd door Arri Pauw*) heb ik een programma ontwikkeld wat individuen helpt om “te leven en je te gedragen volgens jouw unieke kwaliteiten en ontwerp”.  Daarmee wordt gewerkt aan de spanning die optreedt als een persoon zich authentiek gedraagt en de organisatie daar niet mee kan omgaan, of omgekeerd: als de organisatie zich authentiek gedraagt en de persoon daar niet mee kan/wil omgaan. Dat leidt vrijwel altijd tot verstrengeling, met alle nare gevolgen van dien. De organisatie haalt daardoor niet het optimale uit haar medewerkers. De medewerker kan ook niet het gevoel ontwikkelen dat hij/zij een maximale bijdrage levert aan datgene dat toch een belangrijk deel van zijn/haar leven bepaalt. Dat heeft een negatief effect op de resultaten van de onderneming én helpt niet om het welbevinden van de medewerker te optimaliseren. Dit programma kan zowel op individueel als op groepsniveau uitgerold worden, en wordt aangeboden tegen een vaste prijs.

Coaching-vaardigheden voor managers.

Een manager wordt iedere dag geconfronteerd met het dilemma van de manager: “Hoe houd ik goede controle over mijn team en richt ik het op prestaties, terwijl ik weet dat ik niet iedereen op dezelfde manier kan laten presteren.” Het probleem is nog wat complexer: De manager is voor zijn resultaten in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van zijn team, is tegelijkertijd beoordelaar en (in belangrijke mate) bepaler van de beloning van de medewerker. Dat betekent dat er hoge eisen gesteld worden aan de integriteit en empathie van de manager. Daarnaast heeft de medewerker in het team waarbinnen hij werkt behoefte aan voldoende veiligheid. Alleen dan zal hij/zij zich verbinden met het (resultaat van het) team. Dit programma kan zowel op individueel als op groepsniveau uitgerold worden, en wordt aangeboden tegen een vaste prijs.

Een training in persoonlijk leiderschap.

Zowel een leider, een manager, als een medewerker worden geconfronteerd met de vraag: “Hoe ga ik met deze situatie om?”. En: “Heb ik de juiste inzichten om deze situatie goed te beoordelen en tot een optimaal resultaat te komen?”. In deze training, geïnspireerd en oorspronkelijk ontwikkeld door Arri Pauw*), verstrek ik handvatten voor ieder individu om te herkennen en om te gaan met de dynamieken Beslissen, Groei, Macht en Verbinden in relatie tot Authenticiteit. In dit programma laat ik zien welk gedrag constructief kan zijn en hoe je dit kunt beïnvloeden. Welke valkuilen er zijn en hoe jij je verhoudt tot de vijf hierboven genoemde dynamieken. Om je zo op een pad te zetten om je authentieke (persoonlijke) leiderschapsvaardigheden te verbeteren. Deze dienstverlening kan zowel op individueel niveau als op groepsniveau aangeboden worden.  Zij wordt aangeboden tegen een vaste prijs.

Het integreren van mijn leiderschap(s-vaardigheden) in mijn bestaande organisatie?

Deze training is feitelijk een mix van twee trainingen. Enerzijds wordt hier gewerkt aan het opheffen van de verstrikking van individuen en organisaties, dit wordt in belangrijke mate aangestuurd van uit authentiek leiderschap. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan het laten “landen” van het concept van authentiek (persoonlijk) leiderschap, zodat de resultaten als gevolg van deze “vorkbenadering”  geoptimaliseerd worden, en de organisatie zich meer tot een “great place to work” kan ontwikkelen. Anderzijds kan deze training op individueel niveau medewerkers helpen om hun authentieke (persoonlijke) leiderschapsvaardigheden in te bedden in hun dagelijkse werkpraktijk, zodat optimaal gebouwd kan worden aan maximale resultaten, voor de medewerker en voor het bedrijf. Dit programma wordt tegen een vaste prijs aangeboden. Ik bied dit zowel op persoonlijk als op groepsniveau aan.

Hoe maak ik de overgang van een 20e-eeuwse organisatie naar een 21e-eeuwse organisatie?

Met de entrée van de “millenial” (toetreders tot de arbeidsmarkt, net voor of aan het begin van dit millenium geboren), is er een nieuw maar lastig probleem ontstaan voor organisaties die nog vanuit de paradigma’s van de 20e eeuw werken. Wil je in staat zijn om hoog opgeleide “millenials” aan te trekken en vast te houden, dan vergt dat een fundamenteel andere benadering van mensen, dan wij van oudsher gewend zijn. Daarnaast is de wereld inmiddels aanzienlijk veranderd. Dat betekent dat organisaties veel agieler moeten zijn om mee te ontwikkelen met de hoge snelheid van veranderingen, om hun toekomst te kunnen bestendigen. Zo niet, dan is te voorzien dat de meeste van de traditionele organisaties via de “doom-loop” als irrelevant eindigen. Daarmee is veel zakelijk en menselijk potentieel niet tot ontwikkeling gekomen en dat is zonde. Dit programma is bedoeld om een organisatie te helpen de overstap te maken van het 20e-eeuwse management paradigma naar een 21e-eeuws paradigma. Dit is een complex en langdurig traject, en vergt een gedegen voorbereiding en uitvoering, elke situatie is immers verschillend. Voor een dergelijk traject biedt ik gefaseerde offertes aan.

StrengthManagement, een inleiding in het concept.

Ongeveer 20 jaar geleden ontdekte ik dat mensen en organisaties vrijwel nooit vanuit hun kracht opereerden. Dat heb ik zelf ook door schade en schande moeten leren. Met de ontwikkeling van het StrengthManagement concept als resultaat. Met dit concept kunnen mensen en organisaties opnieuw vanuit hun kracht opereren en worden de basiscomponenten voor die organisatie en die mensen op de juiste manier ingezet. En kan die organisatie substantieel betere resultaten boeken dan vergelijkbare organisaties.
Werken volgens de principes van StrengthManagement zorgt er tevens voor dat een organisatie voorbereid wordt op werken in de 21e eeuw, zodat de kans dat een organisatie in deze tijd succesvol kan zijn ook substantieel groter is. In deze training worden de basisprincipes uitgelegd van StrengthManagement, zoals ik die al 10 jaar doceer. Het is nu meer actueel dan ooit. Dit programma wordt tegen een vaste prijs aangeboden. We bieden dit zowel op persoonlijk als op groepsniveau aan.

Hoe krijg ik een nieuwe dynamiek in mijn organisatie?

Nog niet klaar voor een fundamentele verandering in je organisatie, maar wel behoefte aan het inbrengen van een nieuwe dynamiek in je organisatie? Dan moeten natuurlijk wel de resultaten duurzaam verbeteren en de mensen in je organisatie daar ook blij mee zijn, zodat jouw werknemer-retentieniveau hoog blijft.
Het is natuurlijk mogelijk om per onderwerp in kleine stappen veranderingen door te voeren en vervolgens stap-voor-stap verbeteringen aan te brengen. Dé allerbelangrijkste factor in een dergelijk traject zal zijn dat je maximale werknemer-retentie kunt bereiken, omdat dat je belangrijkste hulpbronnen zijn. Een dergelijk traject zal beginnen met een grondige analyse van de issues die er spelen binnen jouw bedrijf, en vervolgens leiden tot een gecontroleerde verbetering van de huidige situatie. Ondernemers weten vaak heel goed waar dingen niet lekker lopen in hun organisatie, maar kunnen vaak hulp gebruiken in het –gedragen- oplossen van die soms lastige issues. Het kan nuttig zijn om “vreemde ogen” te laten kijken naar jouw situatie en je te laten adviseren en te begeleiden om deze issues op te lossen. Dit zijn situaties die individueel bekeken moeten worden, en zal per fase geoffreerd worden.

Teamtraining en ontwikkeling.

Samen met Henk Donker heb ik een reeks trainingen ontwikkeld voor het professionaliseren van de dienstverlening van kleine en middelgrote organisaties. Daarin wordt de basis van elementen in de vorm van een masterclass aangereikt, zoals bijvoorbeeld Teamsamenwerking, Timemanagement, Projectmanagement, Procesanalyse  en -management, Verandermanagement, Intervisie en StrengthManagement.
Henk Donker en ik sluiten deze week ons eerste programma af bij een middelgroot software bureau, waar de sfeer en samenwerking fundamenteel verbeterd is. Interesse? Dit programma kan ook worden aangeboden als een masterclass voor een organisatie die zich bezighoudt met consultancy-achtige activiteiten. Neem vooral contact op.

Maatwerk trainingen.

Elke organisatie is anders. In dit vak bestaat “one size fits all” naar mijn mening niet. Het kan goed zijn dat er voor jouw specifieke situatie een vraag bestaat waarop ik in deze nieuwsbrief geen antwoord heb beschreven. Schroom dan niet om toch contact op te nemen. Ik ga graag met je ingesprek en maar vanuit mijn ervaring een passende aanbieding.

De training/retraite “Persoonlijk Leiderschap” in de Bourgogne.

Begin juli is de uitnodiging verstuurd voor de training/retraite “Persoonlijk Leiderschap” in de Bourgogne. De training zit nog niet vol en er zijn nog plaatsen beschikbaar. Kijk hier voor een volledige beschrijving en inschrijfinformatie van de training.


Ik kijk met veel belangstelling uit naar je reactie!

*) Arri Pauw is Partner bij de Genesis Consulting Group

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →