StrengthManagement - StrengthManagement Consulting

De training StrengthManagement richt zich op het trainen van medewerkers naar betrokken gedrag. Waarom? Organisaties moeten om naar een andere manier van motiveren, stimuleren, betrokken krijgen en houden, resultaten verbeteren, medewerkers aantrekken en behouden.

De afgelopen 15 jaar is volgens onderzoek van de Gallup Organization het percentage “niet-betrokken medewerkers” in het Nederlandse bedrijfsleven gegroeid van 82% naar 89% van de beroepsbevolking. BV Nederland laat daar een slordige 21 tot 28 miljard (!) Euro per jaar verloren gaan in arbeidsproductiviteit. Alleen organisaties die er in slagen om mensen duurzaam aan zich te binden zullen in de komende jaren nog voldoende medewerkers kunnen vinden en vasthouden. Dat lukt alleen als medewerkers een organisatie weer als sociale gemeenschap gaan zien, waar ze bij willen blijven horen.

StrengthManagement richt zich op de drie metafuncties in een bedrijf, die van de leider, de manager en de medewerker. Alle drie hebben ze een cruciale rol in het geheel, en iedere medewerker voert die drie metafuncties, weliswaar ieder op zijn eigen niveau, in zijn dagelijkse rollen uit. Pas als mensen zeggen: “Ja, deze organisatie vervult voor mij een zinvolle functie in de maatschappij, en daar wil ik bij horen.”, heb je als organisatie je mensen duurzaam aan je gebonden.

 

Trainingen:

 1. StrengthManagement Introductie

Een inleiding in StrenghtManagement en wat het kan opleveren voor de organisatie en haar medewerkers. In een reeks van drie dagdelen (ieder 3,5 uur) worden deelnemers ingeleid in het concept van StrengthManagement. Na afronding van de training begrijpt de deelnemer/heeft hij/zij geleerd:

 • Wat de rollen van Leiderschap, Rentmeesterschap en Medewerker zijn in het concept en binnen een organisatie;
 • Hoe constructief het is om een visie, een missie, een realiseerbaar en uitdagend doel te hebben;
 • Dat de medewerker deel uitmaakt van een sociale gemeenschap, en dat de medewerker daar een onderscheidende rol in kan hebben;
 • Hoe de onderlinge samenhang tussen visie, missie en doel is met afdelingsdoelen en hoe belangrijk het is dat die onderling afgestemd worden;
 • Hoe leiders buitengewoon succesvol kunnen zijn;
 • Hoe de verbinding tot stand komt tussen leiderschap en management;
 • Welke vier dingen een manager moet doen om zijn medewerkers het hoogst mogelijke rendement te laten opleveren;
 • Dat met samenwerking meer bereikt wordt dan met de confrontatie zoeken;
 • Welke stappen de medewerker actief kan nemen om zijn werkomgeving te verbeteren;

 

 1. StrengthManagement: Leiderschap in de 21e eeuw

Een training over modern leiderschap. In een reeks van drie dagdelen (ieder 3,5 uur) worden deelnemers ingeleid in het concept van modern leiderschap. Na afronding van de training begrijpt de deelnemer/heeft hij/zij geleerd:

 • Waarom traditionele vormen van leiderschap niet meer werken;
 • Waar een moderne leider zich dan wel op moet richten;
 • Waarom een missie, visie en strategie meer zijn dan een velletje A4;
 • Wat de allerbelangrijkste rol is van een leider;
 • Waartoe een modern leider altijd bereid moet zijn;
 • Hoe je leiding geeft waarbij ook nog resultaten geboekt worden.
 • Welke vier functies daarvoor van essentieel belang zijn.

Voor deze training is het vereist om eerst de training “StrengthManagement Introductie” te volgen!

 

 1. StrengthManagement: Rentmeesterschap in de 21e eeuw

Een training over modern management. In een reeks van drie dagdelen (ieder 3,5 uur) worden deelnemers ingeleid in het concept van modern leiderschap. Na afronding van de training begrijpt de deelnemer/heeft hij/zij geleerd:

 • Wat de feitelijke dualistische rol van de manager is;
 • Hoe de manager zijn spagaat kan overwinnen;
 • Wat het dilemma van de manager is en hoe zij/hij daar mee kan omgaan;
 • Welke vier sleutelactiviteiten een manager moet beheersen om zijn team voor te bereiden op topprestaties.
 • Hoe hij het beste uit zijn team haalt;

Voor deze training is het vereist om eerst de training “StrengthManagement Introductie” te volgen!

 

 1. StrenghtManagement: Medewerkerschap in de 21e eeuw

Een training over hoe medewerkers optimaal kunnen samenwerken door verbinden.

In een reeks van drie dagdelen worden medewerkers getraind om een zo goed mogelijke bijdrage aan de organisatie te leveren, waarbij wordt uitgegaan van hun basistalenten. Na afronding van de training begrijpt de deelnemer/heeft hij/zij geleerd:

 • Hoe hij/zij zich verhoudt tot de andere collega’s in zijn team;
 • Wat zijn/haar rollen en verantwoordelijkheden zijn;
 • Hoe hij/zij beter kan samenwerken met zijn/haar teamleden;
 • Wat zijn/haar specifieke bijdrage kan zijn;
 • Hoe hij/zij zich verhoudt tot zijn/haar manager;
 • Hoe hij/zij omgaat met medewerkers met wie het (soms) moeilijker samenwerken is;

Voor deze training is het vereist om eerst de training “StrengthManagement Introductie” te volgen!

 

 

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →